V podjetju ALGO VRATA, trgovina in storitve, d.o.o., Spodnje Duplje 109A, 4203 Duplje, matična številka: 8403007000, davčna številka: SI 74854348 (v nadaljevanju: podjetje) cenimo vaše zaupanje, ki ste nam ga izkazali s tem, da ste nam zaupali svoje osebne podatke. Zavezujemo se, da bomo vaše osebne podatke obravnavali v skladu s to izjavo, veljavno zakonodajo in v skladu z vašimi željami.
Ta Izjava o zasebnosti se nanaša na obdelavo osebnih podatkov, ki se zbirajo in obdelujejo tako na spletu kot za osebne podatke, ki se zbirajo preko drugih kanalov (elektronska pošta, telefon, sejmi ipd.). Tako podjetje kot uporabnik se obvezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovala vse osebne podatke, do katerih bosta prišla pri medsebojnem poslovnem sodelovanju, kar vključuje celotno komunikacijo preko vseh kanalov.

Upravljanje z osebnimi podatki

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) in EU uredba GDPR (General Data Protection Regulation) je:
ALGO VRATA, trgovina in storitve, d.o.o.
Spodnje Duplje 109A
4203 Duplje

Kdo ima dostop do vaših podatkov

Podjetje izvaja vse potrebne ukrepe, da vaši osebni podatki ostanejo zasebni in varni. Osebni podatki, ki jih vnašate na spletni strani algo.si, so shranjeni v računalniških sistemih z omejenim dostopom na nadzorovanih mestih. Samo pooblaščeni zaposleni v podjetju imajo dostop do vaših osebnih podatkov. Za vse zaposlene v podjetju, je obvezno spoštovanje Politike o zasebnosti.

Politika Zasebnosti

Osebni podatki uporabnikov so področje, ki mu podjetje posveča veliko pozornosti in vlaga veliko truda v korektno ravnanje z njimi. Podjetje se zavezuje, da osebne podatke uporabnikov skrbno varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) in EU uredbo GDPR (General Data Protection Regulation).
Podjetje na določenih mestih spletne strani algo.si zbira nekatere osebne podatke uporabnikov, a izključno takrat, kadar uporabniki to sami omogočijo oziroma v to privolijo preko različnih kontaktnih obrazcev na spletni strani.
Ob oddaji povpraševanja na spletni strani algo.si se osebni podatki o uporabniku uporabljajo izključno za pripravo ponudbe in komunikacijo, povezano s to ponudbo.
Podjetje skrbno varuje osebne podatke uporabnikov, kar pomeni da ne bo zlorabilo osebnih podatkov uporabnikov na kakršen koli način in da osebnih podatkov ne bo posredovalo naprej nepooblaščenim tretjim oseba.

Katere osebne podatke zbiramo

Podjetje zbira samo osebne podatke, ki nam jih želite posredovati, oziroma osebne podatke, ki so potrebni, da vam lahko zagotovimo (in izboljšamo) svoje izdelke in storitve. Zbiramo neposredne osebne podatke, kot so ime, naslov, kraj bivanja, elektronski naslov, telefonska številka in ostale podatke, ki jih uporabnik vnese na spletni strani algo.si ter posredne podatke, kot so piškotki.
Za točnost vpisanih podatkov s strani uporabnika, podjetje ne odgovarja, saj učinkovita in zakonita metoda, s katero bi bilo osebne podatke moč verificirati, podjetju ni na razpolago. Za ustreznost podatkov je odgovoren uporabnik sam. Točni podatki so obvezna podlaga za možnost korektne in celostne zagotovitve naročenih izdelkov in storitev ter možnost zagotovitve ustrezne uporabniške podpore.

Uporaba piškotkov

Spletna stran algo.si za boljšo uporabniško izkušnjo uporablja t. i. piškotke. To so majhne tekstovne datoteke, ki se ob obisku in uporabi spletne strani shranijo na uporabnikovo napravo, s katero uporabnik dostopa do spletne strani. Podjetje s pomočjo piškotkov zagotavlja boljše delovanje in prikazovanje spletne strani, obenem pa mu piškotki pomagajo pri analizi uporabnikov, beleženju obiska (statistični nameni) in za bolj učinkovito oglaševanje.
Piškotki ne vsebujejo nobenih osebnih ali drugih podatkov, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za identifikacijo uporabnika. Dodatni podatki se shranijo le, če se uporabnik s tem strinja, na primer z vnosom osebnih podatkov za pripravo ponudbe.
Piškotke lahko uporabnik briše in pregleduje v svojem spletnem brskalniku (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari).

V katere namene uporabljamo vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke bomo uporabili v namen, iz katerega ste nam jih posredovali. Poleg tega se bodo uporabljali še za potrebe skrbništva, podpore in pridobivanja povratnih informacij glede naših izdelkov in storitev, pa tudi za preprečevanje kršitev varnosti, zakona ali naših pogodbenih določil.

Kako dolgo se hranijo vaši podatki

Osebni podatki uporabnika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo dokler obstaja namen oziroma tako dolgo, da zadostimo zakonskim zahtevam po veljavni zakonodaji ali do preklica dane privolitve uporabnika.

Kako varujemo in zaščitimo vaše podatke

Posredovani osebni podatki se zavarujejo pred nepooblaščenim in nezakonitim dostopom, ki lahko nastane med prenosom, z varnostnim protokolom SSL (HTTPS).

Pravice uporabnika

Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, ima uporabnik pravico dano privolitev kadarkoli preklicati, zahtevati vpogled, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov ALGO VRATA, trgovina in storitve, d.o.o., Spodnje Duplje 109A, 4203 Duplje ali preko elektronske pošte info@algo.si. Na navedeni naslov lahko uporabnik poda tudi pritožbo v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.

Spremembe Izjave o zasebnosti

Izjava o zasebnosti je bila nazadnje posodobljena 27.03.2019. Glede na dopolnitve predpisov s področja varstva osebnih podatkov lahko podjetje Izjavo o zasebnosti posodobi. Izjava o zasebnosti se lahko občasno posodobi tudi skladno s spremembami naših izdelkov in storitev in na podlagi povratnih informacij uporabnikov.
Spremenjena Izjava o zasebnosti velja od objave na spletni strani algo.si.