Zaščita pred požarom – protipožarna vrata

Požar je nevaren za življenje in zdravje ljudi in živali. Posebno nevarnost predstavljajo dim, vročina in strupeni plini, ki nastanejo pri zgorevanju. Prav tako ob požaru lahko nastane velika ali celo popolna materialna škoda, zato pravočasno in preventivno poskrbite za požarno varnost v prostorih bivanja in dela.

Vrata kot element požarne zaščite

Za požarno varnost torej v določeni meri lahko poskrbite sami. Na primer v svoje nepremičnine lahko vgradite protipožarna vrata. Potreba po protipožarnih vratih se je pokazala, ko so strokovnjaki in gasilci ugotovili, da bi požar povzročil drastično manj škode, v kolikor bi posamezne stavbe oziroma objekti, imeli vgrajena protipožarna vrata in druge elemente protipožarnega sistema. Tragedija bi bila manjša, oziroma bi se ji lahko izognili, ker bi bilo več časa za evakuacijo.

Protipožarna vhodna vrata imajo dokaj visoko ceno, zato se mnogi investitorji še vedno ne odločajo za nakup in vgradnjo takšnih vrat v svoj objekt. Vendar se zaradi varnostnih razlogov stavbe in ljudi, ki ostanejo v njej, požarna vrata zdijo zelo dobra rešitev.

Ognjevarna vhodna vrata imajo številne prednosti. Zagotavljajo zaščito pred požarom in širjenjem ognja ter s tem varnost stanovalcev in premoženja. Pravilno izbrana protipožarna vrata zagotavljajo možnost hitre in učinkovite evakuacije iz stavbe.

Zunanja protipožarna vrata so zasnovana in izdelana tako, da dosegajo tudi zelo dobre parametre toplotne in zvočne izolacije. Ne glede na to, ali gre za jeklena protipožarna vrata ali lesena protipožarna vrata, je za njih značilna trajnost in trdnost.

Dokaj velika konkurenca proizvajalcev požarnih vrat pomeni tudi, da so vrata narejena estetsko in elegantno. Na trgu imate izbor različnih izvedb, oblik in vrst protipožarnih vrat, ki so izdelana kot zelo moderna ali se nanašajo na klasiko.

Požarna vrata se zelo pogosto uporabljajo v industrijskih in javnih zgradbah. V stavbah, kjer je hkrati veliko ljudi, je preprosto treba varovati zdravje in življenje ljudi v primeru požara. Zato se zdi, da je v primeru zdravstvenih ustanov, trgovskih središč ali poslovnih stavb vprašanje o izbiri vrat očitno.  Ne glede na nujnost vgraditve požarnih vrat samo v nekatere novozgrajene stavbe, v mnogih državah, predpisi zahtevajo namestitev požarnih vrat tudi v stanovanjskih blokih oziroma enodružinskih domovih. Pravilno izbrana in nameščena protipožarna vrata znatno zmanjšajo širjenje ognja v primeru požara. Prav tako pogosto zmanjšajo ogenj. Požarna vrata so požarna ovira, omogočajo pa tudi učinkovito in hitro evakuacijo.

V zasebnih domovih jih je mogoče namestiti kot zunanja vrata . Najbolj priporočljiva možnost pa je, da tovrstna vrata namestite med garažo in bivalnim prostorom ali kot notranja vhodna vrata v kurilnico. Gre za ustvarjanje predelne stene za ogenj, ločevanje bivalnega dela od potencialno vnetljivih materialov, ki se hranijo v pomožnih prostorih.

Klasifikacija požarnih vrat

Požarna odpornost je opredeljena v smislu časa, to je ustrezen čas izpostavljenosti požaru, v katerem konstrukcija ohrani svojo funkcijo kljub požaru. V skladu z evropskim standardom poznamo 3 kriterije oziroma merila za določitev požarne odpornosti:

R – nosilnost

Sposobnost konstrukcije, da ohrani svojo nosilnost v primeru požara, torej da ne izgubi nosilnosti. Izražena v minutah: R15, R30, R60, R90,… R30 – pomeni, da element ali konstrukcija preživi 30 minut standardne požarne obremenitve (standarden požar ISO 834).

E- celovitost

Sposobnost gradbenega elementa, da prepreči prehod plamena in vročih dimnih plinov. Element, ki je izpostavljen ognju ne sme formirati razpok ali odprtin. Izražena v minutah: E15, E30, E60, E90,…

I – izolativnost

Sposobnost gradbenega elementa, da prepreči prevelik prenos oziroma prevod toplote. Elementi morajo imeti toplotno izolativne lastnosti. Izražena v minutah: I15, I30, I60, I90,…

Kriteriji se lahko uporabljajo posamezno ali v kombinaciji glede na namen uporab:

  • Ločevanje: kriterij E in, kadar se to zahteva, kriterij I (vrata,…).
  • Obremenitev v smislu nosilnosti: mehanska odpornost (kriterij R) (konstrukcija,…).
  • Ločevanje in nosilnost: merila R, E in I, ko se zahteva (obodne stene, plošče,…).


Na primer EI30 pomeni, da ognjeni plameni ne bodo prešli na drugo stran 30 minut. Poleg tega protipožarna vrata zadržijo, oziroma ne prenesejo ognja v sosedno sobo. Protipožarna vrata ščitijo prostor v obe smeri, saj ne vemo v katerem prostori bi lahko izbruhnil požar.

Dimnotesnost

Vrata proti dimu, so označena s simbolom S. Dimnotesnost velja za požarna vrata, ki so s poskusi zadovoljila kriterij dimne tesnosti. Dimnotesnost pomeni, da je pretok dima med vratnim krilom in podbojem, majhen.  Dimnotesna vrata so vedno opremljena s samozapiralom in talnim tesnilom in v zaprtem stanju preprečujejo vdor dima oziroma neprijetnih vonjav.

DIMNOTESNOST

Sa: dimotesnost na hladen dim (20 ºc) (eN 1634-3)
Sm: dimotesnost na vroč dim (200 ºC) (en 1634-3)

Poudariti je potrebno, da protipožarna vrata in drugi dodatki za protipožarne sisteme zajemajo zelo stroge gradbene predpise in zahtevajo absolutno skladnost z navodili za montažo. Protipožarna vrata morajo imeti tudi vse ustrezne certifikate. 

Modeli protipožarnih vrat

V naši ponudbi imamo vrata največjega evropskega proizvajalca protipožarnih in dimno tesnih vrat DELTA.

MAGNUM 56K EI230

MAGNUM 58K EI230

POZARNA ODPORNOST EI2 30MIN

Požarna vrata EI30 preprečujejo prehod ognja in dima ter toplote vsaj 30 minut, če se temperatura požara v odvisnosti od časa povečuje po standardni krivulji požara.

MAGNUM 68K EI245, Sa Sm

POZARNA ODPORNOST EI2 45MIN

Požarna vrata EI45 preprečujejo prehod ognja in dima ter toplote vsaj 45 minut, če se temperatura požara v odvisnosti od časa povečuje po standardni krivulji požara.

MAGNUM 84K El260

POZARNA ODPORNOST EI2 60MIN

Požarna vrata EI60 preprečujejo prehod ognja in dima ter toplote vsaj 60 minut, če se temperatura požara v odvisnosti od časa povečuje po standardni krivulji požara.